Wednesday, 02 December 2020 21:42

Cine este cel mai mare în Biserica lui Dumnezeu?

Written by
Rate this item
(0 votes)

Atunci când ucenicii au vrut să stabilească care este cel mai mare între ei, Isus le-a spus că cel mai mare este servitorul celor mai mulţi. Autoritatea de tip uman este o autoritate de tip instituţional, în care un individ sau un grup de indivizi comandă sau recomandă, cu autoritate, celorlalţi ce trebuie să facă sau să nu facă, în numele puterilor şi competenţelor acordate lor, de instituţia în care funcţionează. Există, fără îndoială, în acelaşi timp şi o autoritate morală, bazată pe experienţă şi cunoaştere şi ar trebui să existe şi o capacitate de recunoaştere a acestor valori, dar ea nu trebuie, în nici un caz impusă, deoarece principiul fundamental al vieţii spirituale este libertatea de conştiinţă. Numai ceea ce vine de la Dumnezeu cu adresă personală, sau este recunoscut în mod personal, ca venind de la El, poate face obiectul unei asumări conştiente, angajate şi responsabile. Există şi mesaje colective, care trebuiesc asimilate personal şi care trebuiesc recunoscute de fiecare individ în parte.

Pe de altă parte, esenţial pentru existenţa unei instituţii este ierarhia sa. Bisericile instituţionale funcţionează după acelaşi principiu. De exemplu, într-o Adunare Creştină Baptistă sau Penticostală există un comitet al instituţiei respective, care ia decizii nu numai cu privire la activităţi organizatorice sau financiare, dar şi cu privire la aşa zise abateri, pe care anumiţi Creştini, înscrişi în registrele lor de membri, le-au făcut. La rândul lor, aceste comitete sunt coordonate de un pastor şi în interiorul lor nu puţine sunt luptele intestine.

„Apoi le-a venit în gând să ştie cine dintre ei ar fi cel mai mare. Isus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaş, l-a pus lângă El şi le-a zis: <<Oricine primeşte pe acest copilaş, în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte; şi oricine Mă primeşte pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Fiindcă cine este mai mic între voi toţi, acela este măreţ>>.” [(Luca 9: 46-48); ref. 184 în Biblia Ortodoxă]

„Apoi au venit la Capernaum. Când era în casă, Isus i-a întrebat: <<Despre ce vorbeaţi unul cu altul pe drum? >> Dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei, ca să ştie cine este cel mai mare. Atunci Isus a şezut jos, a chemat pe cei doisprezece, şi le-a zis: <<Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi şi slujitorul tuturor! >>.” [(Marcu 9: 33-35); ref. 185 în Biblia Ortodoxă]

„Între apostoli s-a iscat şi o ceartă, ca să ştie care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare? Isus le-a zis: <<Împăraţii Neamurilor domnesc peste ele; şi celor ce le stăpânesc, li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiţi aşa. Ci cel mai mare dintre voi, să fie cel mai mic; şi cel ce cârmuieşte ca cel ce slujeşte. Căci care este mai mare; cine stă la masă, sau cine slujeşte la masă? Şi Eu totuşi, sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujeşte la masă>>.” [(Luca 22: 24-27); ref. 186 în Biblia Ortodoxă]

„În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus, şi L-au întrebat: <<Cine este mai mare în Împărăţia cerurilor? >> Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor, şi le-a zis: <<Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. De acea, oricine se va smeri ca acest copilaş, va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor>>.” [(Matei 18: 1-4); ref. 187 în Biblia Ortodoxă]

Dacă ar fi după oameni, aceştia ar împărţi încă de aici de pe pământ Împărăţia Cerurilor. Ar începe să vândă şi să cumpere locurile din viitor şi ar transforma totul într-o mare afacere. Mai mult, unii ar fi în stare să dea la o parte pe semenii lor, pentru ca să îşi asigure un loc privilegiat în Ceruri. Ar stabili cine să fie şefi şi cine subordonaţi şi cine să fie cel mai avantajat. Aşa au încercat să procedeze şi ucenicii lui Isus.

 „Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fii ei, şi I s-a închinat, vrând să-I facă o cerere. El a întrebat-o: <<Ce vrei? >> <<Porunceşte, I-a zis ea, ca în Împărăţia Ta, aceşti doi fii ai mei să şadă unul la dreapta şi altul la stânga Ta.> > Drept răspuns Isus a zis: <<Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul pe care am să-l beau Eu, şi să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu? >> <<Putem>>, i-au zis ei. Şi El le-a răspuns: <<Este adevărat că veţi bea paharul Meu, şi veţi fi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu: dar a şedea la dreapta şi la stânga Mea, nu atârnă de Mine s-o dau, ci este păstrată pentru aceia pentru cari a fost pregătită de Tatăl Meu. >> Cei zece, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi fraţi. Isus i-a chemat şi le-a zis:<<Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi>>.” [(Matei 20: 20-28);  ref. 188 în Biblia Ortodoxă]

Prinţii Bisericii, patriarhii, mitropoliţii, preoţii, pastorii etc. ar trebui să ştie că a conduce oamenii, din punct de vedere spiritual, după modelul socio-uman al instituţiilor şi organizaţiilor lumeşti, nu a fost intenţia lui Isus Cristos. Biserica nu a fost gândită ca o nouă instituţie, alături de guverne, de parlamente sau alte instituţii, ci trebuie să fie o altă realitate, în care cel mai mare este slujitorul tuturor. Isus Cristos este cel mai mare, deoarece El a slujit şi continuă să realizeze acest lucru pentru cei mai mulţi. Prin El, sunt toţi oamenii salvaţi şi vindecaţi. Exercitarea autorităţii spirituale este principala caracteristică a Bisericilor instituţionale, dar prin însuşi acest fapt, aceste instituţii bisericeşti încalcă spiritul Creştinismului. Nimeni nu a dat autorizaţie instituţiilor bisericeşti să impună doctrinele lor asupra oamenilor, sau să îi strivească pe aceştia sub măreţia şi autoritatea lor. Cu cât acestea apar mai mari şi mai impozante, cu atât individul pare mai mic şi mai nesemnificativ. Dar este numai o aparenţă; singura valoare care contează în faţa lui Dumnezeu este individul, omul cu spiritul şi cu puterea lui de a îl înţelege şi a îl iubi pe Dumnezeu. Este, desigur, paradoxal şi nu tocmai uşor de înţeles pentru toată lumea, de ce Dumnezeu are nevoie de dragostea noastră, nişte fiinţe fragile şi trecătoare. De ce avem noi nevoie de frumos, de fragilitatea şi frumuseţea florilor, sau a naturii, în general? Cred că răspunsurile la cele două întrebări sunt legate şi se pot comprima într-unul singur. Dumnezeu este dragoste.

„Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Cristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu ci s-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor.” [(Filipeni 2: 3-7); ref. 189 în Biblia Ortodoxă]

„Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.” [(Romani 12: 10); ref. 190 în Biblia Ortodoxă]

„În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.” [(Efeseni 2: 21-22); ref. 191 în Biblia Ortodoxă]

Nu se poate indica nici o singură Biserică corporatistă care să fie un Templu sfânt în totalitatea sa, dar există Biserica Spirituală Unică, care întruneşte caracteristicile unui astfel de Templu.

Diferenţa între ceea ce se practică în Bisericile confesionale şi învăţătura lui Cristos este remarcabilă. De fapt, Creştinismul nu se practică aproape de loc aşa cum l-a propovăduit Isus, acesta a fost înlocuit cu un dogmatism, care să servească interesele funcţionarilor bisericeşti. Singura apropiere posibilă şi spirituală între Creştini este cea pe care o dă slujirea şi care nu are nimic în comun cu autoritatea Bisericilor instituţionale, pe care acestea o exercită asupra conştiinţelor credincioşilor. Instituţiile bisericeşti nu sunt o imagine a lui Isus Cristos, ci o imagine perfectă a lumii în care trăim. Nu se vede aproape nicăieri renunţarea de sine, cedarea întâietăţii, dragostea sinceră şi alte valori creştine şi aceasta este atmosfera creată şi menţinută de corporaţiile bisericeşti, care au înlocuit unitatea cu ierarhia, dragostea cu autoritatea şi spiritul Creştinismului cu litera lui. Există o prăpastie din ce în ce mai mare între Creştinismul spiritual şi religia instituţională şi care se adânceşte o dată cu rostogolirea timpului în direcţia anticipată a istoriei.

Istoria Creştinismului ne revelează sensurile adânci, umane şi implicaţiile teologice şi sociale ale unei paradoxale încercări, şi anume aceea de a cuprinde spiritul uman infinit, în chemarea lui, în cadrul ne generos al unor instituţii religioase, ale căror reguli, de multe ori osificate, în orice caz rigide şi stricte, s-au constituit câteodată în adevărate închisori ale sufletului. O astfel de încercare nu a reuşit, împotriva aparenţelor, şi nu va reuşi să înăbuşe niciodată aspiraţiile umane cele mai înalte.

Read 1219 times Last modified on Monday, 19 April 2021 16:07
Gabriel Baicu

profile Gabriel Baicu

 

 

 

 Cartea Secretele Bibliei este o analiză a primelor 11 capitole ale cărții Facerea (Geneza), din Biblie, care sunt citite cu un ochi critic și nicidecum dogmatic. Rostul acestui studiu este acela de a afla dacă există motive raționale și dovezi faptice pentru a crede narațiunile conținute de Biblie despre creație, nu printr-o credință oarbă, ci pe baza unor argumente credibile.

www.secretelebibliei.com

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Cuprins

Cartea Biserica Spirituală Unică

 

Vizitați site-ul

www.credintacrestina.com

Downloads

CARTEA SECRETELE BIBLIEI

Read the books!

 Gods false mirror

Contradictions in the Bible

12855779
Today
Yesterday
This Week
All days
3615
7150
31411
12855779

Your IP: 34.239.176.54
2024-06-13 09:50