SECRETELE BIBLIEI

Gabriel Baicu

Citiți această carte în întregime online!

Originea universului și a omenirii

Slider
Monday, 17 September 2018 15:35

Crearea Pamantului si a sistemului solar (2)

Written by Gabriel Baicu
Rate this item
(2 votes)
 pagina anterioara                         pagina urmatoare
 

Știința explică foarte bine cum au fost create elementele grele în interiorul stelelor, deci narațiunile biblice cu privire la crearea plantelor și a animalelor, din cartea Facerea, sunt o descriere care contrazice, în mod evident, realitatea. Citatul următor explică de ce Pământul, plantele, animalele și oamenii nu puteau să fie create după cum spune cartea Facerea că ar fi fost create:   

„Odată ce universul a fost creat de Big Bang, singurele elemente prezente din abundență au fost hidrogenul (H) și heliu (He). Aceste elemente nu au fost distribuite uniform în spațiu, și sub influența gravitației au început să se „aglomereze” pentru a forma volume mai concentrate. Dovada acestei distribuții neuniforme poate fi găsită în anizotropiile detectate în Radiația Cosmică de Fond (CMB) de către satelitul COBE la începutul anilor 90. Aceste aglomerări au format galaxii și stele, și prin procesul intern prin care o stea „strălucește” elemente cu masă mare s-au format în interiorul stelelor. După moartea unei stele (în o nova sau supernova) aceste elemente cu masă mare, împreună cu nuclee încă și mai masive create în timpul nova sau supernova, au fost aruncate în spațiu pentru a fi în cele din urmă încorporate într-o altă stea sau într-un corp ceresc.” (ref. 35)  

Pentru ca planeta Pământ, sau pentru ca plantele despre care Biblia spune că ar fi fost create înaintea stelelor, să poată să conțină anumite elemente, stelele ar fi trebuit să fie create înaintea Pământului, și unele dintre ele ar fi trebuit să devină nova sau supernova, și ar fi trebuit să arunce în spațiu elemente cu masă mare. Acesta este un motiv pentru care avem nevoie de perioade lungi de timp pentru evoluția naturii.

Există de asemenea un alt aspect care arată că Pământul nu a fost creat separat de sistemul solar, așa cum ne spune Biblia. Pământul și aproape toate planetele din sistemul solar orbitează în aceeași direcție în jurul soarelui, toate fiind făcute din aceleași gaze și materiale cosmice. 

„Există două excepții în sistemul solar care par că încalcă regula cu privire la conservarea momentului – Uranus și Venus. Uranus se învârte pe o axă de aproape 90 - de grade (pe o parte). Venus se învârte pe o direcție opusă față de Pământ și față de celelalte planete. În ambele cazuri există dovezi puternice că aceste planete au fost lovite de obiecte mari la un moment dat în trecutul lor îndepărtat. Impactele au fost destul de puternice pentru a depăși momentul angular al corpurilor, și pentru a le da o rotație diferită.” (ref. 36)

Creația în două stadii diferite, prima dată Pământul și după aceea, în ziua a patra, universul, este foarte problematică, deoarece pare a fi o dublă creație sau o repetiție a creației Pământului, la un alt nivel, atunci când multe alte planete, similare cu planeta noastră ar fi fost create. De ce ar fi apărut planeta noastră într-o altă zi a creației dacă nenumărate alte planete care există în univers sunt generate din aceeași materie și au aceeași formă, cu alte cuvinte, sunt foarte asemănătoare cu Pământul? Nu există nici un motiv pentru asta, deoarece Pământul este o planetă printre alte planete, nu este un corp ceresc excepțional sau ne mai întâlnit. Același proces și aceleași mecanisme care au generat planeta noastră au determinat și apariția altor planete și putem să vedem lucrul acesta după asemănarea care există între Pământ și celelalte planete.

În același timp, crearea universului în două stadii ar fi însemnat două etape diferite în creația materiei de bază din care a fost făcut cosmosul. Materia a apărut la un moment dat în istoria universului și acel moment este o parte a unui lanț de evenimente care nu se produc de două ori, în același fel, în același univers. Materia a învins anti-materia, după Big bang, și acest proces de creație a materiei s-a întâmplat o dată nu în două etape diferite, într-o imaginară ziua întâi și o altă imaginară ziua a patra a creației.

Mai multe planete au fost create în același stadiu de evoluție a sistemului solar, și nu doar Pământul. Toate planetele din sistemul nostru solar au trecut prin același proces cosmic și toate au aceeași origine. Există de asemenea opinia că Pământul aparține unui grup de planete din sistemul nostru solar care sunt mai tinere în comparație cu alte planete din același sistem solar, deci alte planete s-au format înaintea Pământului. În orice caz, toate planetele s-au format din aceeași nebuloasă de gaze și praf cosmic, nu simultan, dar într-un timp care a durat milioane de ani. (ref. 37)

Există și alte motive temeinice pentru a respinge povestirile despre creație din cartea Facerea. Soarele nostru este o stea din generația a doua de stele, ceea ce înseamnă că alte stele s-au format înaintea lui. Soarele s-a format înaintea Pământului, fiind în centru nebuloasei de gaze și alte materiale cosmice din care s-a constituit sistemul nostru solar.

„Soarele nostru este cel puțin o stea din generația a doua. Cum putem să știm acest lucru? Știm lucrul acesta deoarece soarele și Pământul și tot ce ne înconjoară pe Pământ, inclusiv corpurile noastre, conțin elemente chimice mai grele (mai complexe) decât hidrogenul și heliul. Toate elementele mai grele decât hidrogenul și heliul se consideră că au fost generate în interiorul stelelor, în urma unor procese de fuziune termonucleară care permite stelelor să strălucească. Aceste elemente sau metale au fost eliberat în spațiu prin erupțiile supernovelor.” (ref. 38)

 Dacă, în concordanță cu datele științei, Pământul s-a format după formarea soarelui, și dacă soarele este o stea de generația a doua, este evident că stelele nu au fost create, în ziua a patra, contrar a ceea ce afirmă cartea Facerea, adică după crearea Pământului, despre care, Biblia ne spune, că ar fi existat încă din ziua întâia. Crearea stelelor după Pământ este o declarație în totală contradicție cu datele științei. Trebuie să renunțăm fie la toată știința modernă în domeniul cosmic sau la descrierea, pe care ne-o pune la dispoziție Biblia, cu privire la crearea Pământului, a soarelui, a lunii și a stelelor, deoarece cele două nu funcționează împreună. De ce ar trebui să renunțăm la știință pentru a susține descrierile absurde ale creației din cartea Facerea? O societate care se bazează pe mitologie în loc să se fundamenteze pe datele științei nu are nici un viitor. O societate care se întoarce la ignoranța din Evul Mediu timpuriu se va întoarce și la abuzurile religioase din aceea epocă.   
 
 Soarele din sistemul nostru solar este vital nu doar pentru că ne furnizează lumină și căldură, dar și pentru că a fost un catalizator pentru formarea Pământului, deci pre-existența soarelui a fost o condiție pentru existența Pământului. Următorul citat se referă la acest aspect: 

„Oamenii de știință au stabilit că în urmă cu câteva miliarde de ani sistemul nostru solar nu a fost nimic altceva decât un nor de particule de praf reci rotindu-se în spațiu liber. Acest nor de gaz și praf a fost influențat, poate de explozia unei stele apropiate (o supernova), și norul de gaz și praf a început să se adune în timp ce gravitația a atras toate elementele împreună, formând o nebuloasă solară – un disc rotativ uriaș. În timp ce se rotea, discul s-a separat în inele și mișcarea violentă a făcut ca particulele să devină albe și fierbinți. Centrul discului a devenit soarele, și particulele din inelele exterioare s-au transformat în niște globuri de foc de gaz și lichid care s-a răcit și s-a condensat și a luat o formă solidă. Cu aproximativ 4.5 miliarde de ani în urmă, ele au început să devină planetele pe care le cunoaștem astăzi ca Pământ, Marte, Venus, Mercur și celelalte planete.” (ref. 39) 

 Apariția Pământului înaintea soarelui este o absurditate la fel de mare ca și crearea luminii zilei înaintea soarelui, și amândouă sunt susținute de către cartea Facerea. Pământul este atât de legat de sistemul solar, de care aparține, încât ele nu pot fi văzute ca fiind create în „două zile diferite de creație” sau două stadii diferite de creație, deconectate între ele, sau conectate într-o ordine inversată, așa cum susține Biblia că s-ar fi întâmplat. Din nou suntem în fața unei absurdități, deoarece efectul este situat înaintea cauzei. Pământul, este un produs al evoluției cosmosului, care este cauza producerii lui, deci din acest punct de vedere Pământul reprezintă efectul și cu toate acestea este văzut de Biblie ca fiind creat înaintea cauzei apariției sale, adică înaintea cosmosului.
  
  Toată mitologia biblică și-a propus să explice cum a apărut Pământul și numai în plan secundar cum a apărut universul, ca și cum ceea ce era mai apropiat de scriitorul biblic, Pământul, era mai important decât ceea ce era mai îndepărtat, adică universul. Cu alte cuvinte, atenția a fost concentrată asupra Pământului, văzut ca cel mai important element, și numai după aceea toate corpurile cerești și-au găsit un loc, care, însă, este secundar celui ocupat de Pământ. În conformitate cu Biblia, întregul cosmos ar fi fost creat în jurul Pământului și pentru a fi de folos acestuia.
  
  În realitate, Pământul nu este decât un foarte mic element dintr-un cosmos uriaș care cuprinde sute și sute de miliarde de stele și probabil un număr gigantic de planete, asemănătoare cu el. Ce este mai important cosmosul sau Pământul? Pământul nu ar fi putut exista fără cosmos, dar cosmosul ar fi putut exista foarte bine fără Pământ. Cu toate că Pământul este foarte important pentru noi oamenii, nu trebuie să acceptăm falsificarea adevărului și să nu recunoaștem importanța și primatul cosmosului pentru existența noastră, așa cum face Biblia.
  
  În același timp, pe lângă soare, lună și stele există multe alte corpuri cerești la care cartea Facerea nu face referință, de exemplu, alte planete, similare cu Pământul. Ele nu sunt stele și nu pot să fie încadrate în categoria stelelor, deoarece nu sunt destul de masive și din acest motiv presiunea din interiorul lor nu pot să genereze o reacție nucleară.
  
  În conformitate cu o definiție dată de știință „o stea este în mod obișnuit definită ca un corp de gaz care este destul de mare și destul de dens încât căldura și presiunea strivitoare din centrul ei poate produce fuziune nucleară”. Planetele sunt o altă categorie de corpuri cerești, despre care Biblia nu ne spune că ar fi fost create în ziua a patra. Dacă nu în ziua a patra, atunci când au fost ele create? Scriitorii miturilor biblice ale creației nu bănuiau că în univers, pe lângă soare, lună și stele, care erau vizibile, mai există și corpuri cerești mai puțin vizibile și anume planetele, meteoriții etc. (ref. 40)
  
  Să ne imaginăm ce s-ar fi întâmplat cu Pământul în primele trei zile ale creației, dacă povestirile despre creație din cartea Facerea ar fi adevărate. La început, Pământul ar fi fost singur, înconjurat de ape, în prima zi. După aceea, Pământul, pentru alte două zile, ar fi fost înconjurat de spațiul cosmic neocupat, și deasupra spațiului cosmic, din nou apă. În ziua a patra, dintr-o dată, un univers uriaș ar fi fost creat în jurul Pământului, pentru a îl ilumina și pentru a servi ca semne pentru el. Din această imagine rezultă o concluzie absurdă și anume că un întreg univers ar fi fost creat doar pentru a sluji Pământului.
  
  În lumea reală, planeta Pământ este atât de mică în comparație cu universul încât cineva s-ar putea, pe bună dreptate, întreba de ce a fost nevoie de un univers atât de uriaș numai pentru a ilumina și a arăta sezoanele pe Pământ? Aceasta este o disproporție din care rezultă o contradicție. Comparând Pământul cu întregul univers este ca și cum am compara o celulă din corpul nostru cu întreg organismul.
  
  Miliarde și miliarde de corpuri cerești sunt prea multe dacă întreg cosmosul ar fi fost creat pentru a fi în serviciu planetei Pământ. Trebuie să fie ceva mai mult care să explice un număr așa de mare de corpuri cerești, altceva decât crearea lor pentru a fi în serviciul Pământului. Se pare că nu avem istoria adevărată în cartea Facerea. Mai mult chiar, universul se află în expansiune. De ce ar fi necesară această expansiune din punctul de vedere al Pământului? Expansiunea universului nu ar avea nici un sens dacă Pământul și cosmosul ar fi fost create așa cum ne spune cartea Facerea. 
  
  Ce s-a întâmplat cu lumina care ar fi fost creată în prima zi? Ce a devenit ea în ziua a doua? Această lumină ar fi trebuit să fie extrasă din ape și plasată pe bolta cerească, creată în ziua a doua, și lucrul acesta s-ar fi întâmplat în lipsa unei surse. Prin ce proces s-ar fi produs această mutare a luminii din ape pe bolta cerească? Povestirea pare foarte absurdă, dar este ceea ce ne prezintă Biblia și ceea ce este prezentat de mulți comentatori ca fiind inspirat de Dumnezeu. Lumina zilei ar fi fost creată în prima zi de creație, dar cerul ar fi fost creat doar în ziua a doua, conform Bibliei. Mai mult decât atât, soarele ar fi fost creat în ziua a patra. Cineva ar fi trebuit să aprindă și să stingă lumina zilei în primele trei zile ale creației, până când ar fi fost creată și sursa luminii.
  
  Dacă Pământul ar fi fost singur în spațiu cosmic pentru trei zile, așa cum ne spune Biblia, nu ar fi fost posibilă iluminarea sa de către o lumină artificială, în lipsa unei lumini produsă de un alt corp ceresc. Cel puțin un alt corp ceresc ar fi fost necesar pentru a ilumina o planeta așa cum este Pământul și pentru a genera dimineți și seri. De asemenea, două mișcări de rotație a Pământului - una în jurul sursei de lumină și cealaltă în jurul propriei axe - sunt necesare pentru a ilumina întreaga planetă. Aceasta presupune o mecanică a două corpuri cerești care se atrag reciproc prin forțe gravitaționale, dar o astfel de dinamică nu se putea întâmpla sub ape și în lipsa cerului. 
  
  O foarte improbabilă lumină artificială a zilei care ar fi fost creată în prima zi a creației, ar fi trebuit să fie înconjurată de Pământ, în timp ce planeta s-ar fi rotit în jurul axei sale, dar ce forță de atracție gravitațională ar fi exercitat o astfel de lumină care nu ar fi provenit de la un corp ceresc, ci ar fi fost doar o sursă energetică? Având în vedere povestirea biblică, această dinamică ar fi trebuit să se desfășoare în lipsa cerului și sub ape, ceea ce desigur ar fi fost imposibil. O sursă de lumină artificială care să ilumineze Pământul sub apele oceanului primordial și care să genereze o dimineață și o seară este cea mai absurdă descriere a genezei Pământului și a universului care se poate face și aceasta este reprezentarea biblică. Oricât de mult și-ar dori cineva să creadă în Dumnezeu totuși nimeni nu ne poate obliga să credem asemenea enormități și nimeni nu are dreptul să ne sancționeze dacă nu o facem. Pur și simplu universul nu a fost creat așa cum susține Biblia, deoarece aceasta ar fi fost cea mai absurdă cale de al îl genera și în conformitate cu legile naturii ar fi fost o variantă imposibilă. Dacă Dumnezeu a creat legile naturii după care funcționează universul nu putea să creeze universul în total dispreț față de aceste legi.

- 16 -

Read more!

 pagina anterioara                    pagina urmatoare
 

Read 38711 times Last modified on Friday, 30 November 2018 16:45

Cuprins

Cartea Biserica Spirituală Unică

 

Vizitați site-ul

www.credintacrestina.com

Downloads

CARTEA SECRETELE BIBLIEI

Read the books!

 Gods false mirror

Contradictions in the Bible

Search

12856388
Today
Yesterday
This Week
All days
4224
7150
32020
12856388

Your IP: 34.239.176.54
2024-06-13 11:20